Informacje ogólne

Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

Z siedzibą w miejscowości: Białystok

Regon: 050667863

NIP: 542-25-66-904

Szczególna forma prawna: 31 WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:

(wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD): 5221Z PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

(wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD):
5221Z POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DLA TRANSPORTU LĄDOWEGO

Dane pochodzą z Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok z dnia 11.12.2008 roku

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2004-05-18

Data modyfikacji: 2016-03-25

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2004-05-18