Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Prosimy sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zachęcamy do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Cyfrowego Urzędu. Wystarczy kliknąć Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i wypełnić zamieszony na dole strony formularz elektroniczny.

Można też skorzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego w załączniku na dole strony i przesłać go pocztą na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok

lub drogą e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.

Gdy tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na wniosek elektronicznie lub listownie (formę odpowiedzi określa wnioskodawca w składanym wniosku).

 

Przed wysłaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

Zwracamy uwagę, że: zgodnie z art. 10. ustęp 1. ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej:  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Pobierz wniosek


Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2008-09-08

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data wprowadzenia: 2008-09-08

Data modyfikacji: 2022-04-14

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2008-09-08