Informacja o obsłudze osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu

Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje osoby uprawnione, tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się o możliwości załatwienia sprawy w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej: PZDW w Białymstoku) w następujący sposób:

 1. przy pomocy osoby przybranej,
  Osobą przybraną zgodnie z ww. ustawą jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Od osoby przybranej nie można wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
 2. przy pomocy środków wspierających komunikowanie się takich jak:
  1. poczta elektroniczna sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl,
  2. faks (85) 67 67 153,
  3. telefon (za pośrednictwem osoby przybranej) (85) 67 67 144
  4. poczta tradycyjna:
   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
   ul. Elewatorska 6
   15-620 Białystok
 3. przy pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

W celu uzyskania pomocy tłumacza osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można przekazać do PZDW w Białymstoku w dowolnej formie np. pisemnie, za pomocą maila, telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej, za pomocą faksu itp.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Grygoruk st. ds. informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2013-10-21

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2013-10-21