Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku proponuje nieodpłatne przekazanie używanych składników majątkowych (kserokopiarka, 3 zestawy komputerowe) wymienionych w załączniku .

Białystok, 10.05.2019 r.

Jednostki organizacyjne samorządu Województwa Podlaskiego

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku proponuje nieodpłatne przekazanie używanych składników majątkowych (kserokopiarka, 4 zestawy komputerowe) wymienionych
w załączniku .

Wnioski o nieodpłatne przekazanie prosimy składać do dn. 20.05.2019 r. na adres Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wnioski zostaną rozpatrzone po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Podlaskiego.

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę i adres jednostki wnioskującej
  • wskazanie składnika majątkowego, o który występuje jednostka
  • oświadczenie wnioskodawcy, że zapoznał się ze stanem składników majątkowych objętych wnioskiem lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

Przekazanie składników majątkowych nastąpi na podstawie stosownego protokołu przekazania.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2019-05-10

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-05-20

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2019-05-10