Sprzedaż drzew "na pniu" II - RDW Białystok

 
 
1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Syczewskiego 8 ogłasza przetarg publiczny na:
Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich Nr 686 Zajma – Michałowo -Jałówka i drogi Nr 687 Juszkowy Gród -Bondary -Nowosady 
na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  w ilości 253 szt. (315,84 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego) 
 
2. Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 50,00 zł (netto)
 
3. Termin / okres realizacji zamówienia: w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 
4. Instrukcję dla oferentów, formularze ofert, kosztorysów ofertowych oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Syczewskiego 8 w pokoju nr 310.
 
5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
 
a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel, Marcin Sobolewski
b) telefon: (85) 67 52 160
c) nr pokoju: 310
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.00–15.00
 
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój nr 310, w terminie do dnia 13.09.2011 r. do godz. 10.00
 
7. Koperta powinna być oznaczona:
 
„Sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku’’
 
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2011 r. o godz. 10.10 w siedzibie Sprzedającego.
 
8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krzysztof Barbachowski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Barbachowski

Wprowadzający: Krzysztof Barbachowski

Data wprowadzenia: 2011-08-29

Data modyfikacji: 2011-08-29

Opublikował: Krzysztof Barbachowski

Data publikacji: 2011-08-29