Ogłoszenie o przetargu

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółceogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce:

  • Droga woj. Nr 670 odc. Osowiec-Suchowola gmina Goniądz –  szt. 23. (ilość pozyskanego drewna opałowego 41,68m3).
  • Droga woj. Nr 674 Sokółka-Krynki i Droga woj. Nr 673 Lipsk-Sokółka gmina Sokółka – szt. 16. (ilość pozyskanego drewna opałowego 59,22m3).

Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 50,00 zł (netto).
Termin realizacji zamówienia: 30 marzec 2008 r.

Instrukcję dla oferentów, formularze ofert, kosztorysów ofertowych oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

  • imię i nazwisko: Halina Samojłowicz
  • telefon: (085) 711 22 28
  • nr pokoju: 12
  • godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7:00-15:00.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich, w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12, w terminie do dnia 20.02.2008 r. do godz. 9:00.

Koperta powinna być oznaczona:
„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 670, 673 i 674”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2008 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Metryka strony

Udostępniający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2008-02-19

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2008-02-12