Sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z pasa drogowego drogi wojewódzkiej -RDW Białystok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku                            
 przy ul. Syczewskiego 8 ogłasza przetarg publiczny na:
       sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 678 Białystok- Sokoły- Wysokie Mazowieckie w ilości: 99,73 m3 .
2. Cena wywoławcza 50zł netto za 1m3 drewna + podatek VAT 23%
3. Termin / okres realizacji zamówienia: terminie  7 dni od podpisania umowy
4. Instrukcję dla oferentów, formularze ofert, kosztorysów ofertowych oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Syczewskiego 8 w pokoju nr 310.
5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel , Marcin Sobolewski            
b) telefon: 85-6752160
c) nr pokoju: 309
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.00-15.00
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój nr 310, w terminie do dnia 10.11.2011 r. do godz. 10.00
7. Koperta powinna być oznaczona:
      „Oferta na sprzedaż drewna”
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2011r. o godz. 10.10 w siedzibie Sprzedającego.
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną ( brutto ).
 


Białystok, 27.10.2011r.                       

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Barbachowski Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Barbachowski

Wprowadzający: Krzysztof Barbachowski

Data wprowadzenia: 2011-10-27

Data modyfikacji: 2011-10-27

Opublikował: Krzysztof Barbachowski

Data publikacji: 2011-10-27