Sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z podziałem na zadania

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczachogłasza przetarg publiczny na:

sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich, z podziałem na następujące zadania częściowe:

ZADANIE „A”: sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

  • nr 640 Siemiatycze – Adamowo – Granica Państwa, w km 0+760 – 25+257, w ilości: 10,37m3 (27szt.),
  • nr 658 dr nr 640 – Grabarka – Kajanka, w km 0+195, w ilości: 0,20m3 (2szt.),
  • nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze, w km 42+023 – 57+784, w ilości: 1,31m3 (37szt.),
  • nr 693 Kleszczele – Siemiatycze, w km 0+546 – 33+073, w ilości: 19,02m3 (58szt.);
ZADANIE „B”: sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:
  • nr 685 Zabłudów – Hajnówka – Kleszczele, w km 41+775, w ilości: 0m3 (1szt.),
  • nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa, w km 5+325 – 27+350, w ilości: 301,39m3 (399szt.).
 
Cena wywoławcza za 1 m3 drewna: 50 zł (netto).
Termin realizacji zamówienia: 30.04.2009.
Formularz oferty oraz inne dokumenty: można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
Osobą uprawniona do kontaktowania się z oferentami: Bernadetta Arbaszewska-Koc
telefon: 085 655 26 23

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.30–14.30.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w terminie do dnia 26.02.2009 do godz. 9.00.
Koperta powinna być oznaczona:
„Sprzedaż drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich, zadanie A, B”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2009 do godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).
 

Metryka strony

Udostępniający: Bernadetta Arbaszewska-Koc Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2009-02-19

Data modyfikacji: 2011-08-23

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2009-02-19