Sprzedaż drzew „na pniu,” rosnących w pasie drogowym dr. woj. na terenie RDW SIemiatycze

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

17 – 300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 253

tel. (85) 655 – 26 – 23

 

ogłasza przetarg publiczny na:

sprzedaż drzew „na pniu,” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Siemiatyczach:

 

ZADANIE A

DW nr 640 Siemiatycze-Adamowo-Granica Państwa, w km 0+685 – 2+115, str. P i L, RAZEM: 42szt (51,33m3)

                                                       

ZADANIE B

DW nr 681 Brańsk-Ciechanowiec, w km 38+703 – 39+124, str. P i L,  RAZEM: 37szt (51,76m3)

 

Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 50 zł (netto).

Termin realizacji zamówienia: 2013-03-30.

Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Bernadetta Arbaszewska-Koc,

tel. (0-85) 655-26-23, w godz. 730-1430.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w terminie do dnia 2012-10-29 do godz. 900.

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Siemiatyczach Zadanie A, B”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012-10-29 o godz. 910 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Siemiatycze 2012-10-12.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krzysztof Barbachowski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Barbachowski

Wprowadzający: Krzysztof Barbachowski

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Data modyfikacji: 2012-10-18

Opublikował: Krzysztof Barbachowski

Data publikacji: 2012-10-12